MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa jest firmą architektoniczną obecną na rynku od 1995r., wcześniej pod nazwą “Assa Design” i “AssaProjekt”, a od 2010r. jako “Majchrzak Pracownia Projektowa”. Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług projektowych i inżynierskich.
Nad całością procesu inwestycyjnego oraz zespołem realizującym projekty budowlane i wykonawcze czuwa arch. Renata Majchrzak, architekt z wieloletnim doświadczeniem w branży. Projekty branżowe innych specjalności opracowywane są przez zespół współpracujących z nami podwykonawców – projektantów konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, geodetów, geologów… Zespół ten jest modyfikowany w zależności od charakteru inwestycji, tak aby zapewnić inwestorowi jak najwyższy poziom obsługi i jak największe korzyści.
Na zlecenia klientów indywidualnych, biznesowych i instytucji państwowych: – realizujemy projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach i specjalnościach; – przygotowujemy koncepcje architektoniczne i pełną analizę planowanej inwestycji; – przygotowujemy inwentaryzacje budowlane jako materiał wyjściowy dla projektowanych inwestycji lub w celach zweryfikowania i udokumentowania stanu faktycznego zarządzanej nieruchomości; – przy projektach przejmujemy odpowiedzialność za proces uzgodnieniowy, wyręczając naszych klientów podczas długiego, biurokratycznego procesu zatwierdzeń; – przygotowujemy dokumentację kosztorysową dla procedur przetargowych; – wykonujemy ekspertyzy techniczne

DomPP.pl

Portal DomPP.pl, będący nieodłączną częścią pracowni projektowej Majchrzak, został stworzony wyłącznie dla inwestorów indywidualnych, planujących realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wychodząc naprzeciw ciekawości inwestorów interesujących się tematyką projektów indywidualnych, opracowaliśmy stronę im poświęconą, na której znalazły się takie informacje jak porównanie projektów gotowych i indywidualnych, wygląd współpracy przy projekcie indywidualnym, proponowana zawartość projektu czy formularz stanowiący podstawę do wyceny prac projektowych. https://dompp.pl/projekt-indywidualny/
Drugą, nieodłączną częścią DomPP.pl jest katalog projektów gotowych [oficjalnie projektów wielokrotnego zastosowania, nazywanych również projektami typowymi lub powtarzalnymi], z których wszystkie są naszymi autorskimi pracami i zostały opracowane na indywidualne zlecenia inwestorów. https://dompp.pl/projekty-domow/
Trzecim elementem, składającym się na portal DomPP.pl jest nasz blog, na którym staramy się systematycznie publikować kolejne wpisy ułatwiające inwestorom drogę przez cały proces uzyskiwania formalności związanych z budową domu – od zakupu działki po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę https://dompp.pl/blog
Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy, arch. Renata D. Majchrzak wraz z zespołem Majchrzak Pracownia Projektowa sp. z o.o.

Dane firmy 

adres siedziby:
ul. Jana Kilińskiego 11 m.2
Oleśnica, 56 – 400

adres pracowni:
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 WrocławSąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000347679
wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00zł

NIP PL 8971759016
REGON 021176458

Kontakt

www.dompp.pl/kontakt