Pracownia

Witamy na DomPP.pl – stronie poświęconej projektom domów stworzonych przez Pracownię Projektową Majchrzak.

Majchrzak Pracownia Projektowa jest firmą architektoniczną oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich. Na rynku obecni jesteśmy od 1995r., wcześniej pod nazwą “Assa Design” i “AssaProjekt”, a od 2010r. jako “Majchrzak Pracownia Projektowa”.
Nad całością procesu inwestycyjnego oraz nad zespołem realizującym projekty architektoniczne czuwa arch. Renata Majchrzak, architekt z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, projekty branżowe innych specjalności natomiast opracowywane są przez zespół współpracujących z nami podwykonawców konstruktorów, inżynierów sanitarnych, inżynierów elektryków, geodetów, geologów…
Zespół ten jest modyfikowany w zależności od charakteru inwestycji, tak aby zapewnić inwestorowi jak najwyższy poziom obsługi i jak największe korzyści.

Na zlecenia klientów indywidualnych, biznesowych i instytucji państwowych:
– realizujemy projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach i specjalnościach;
– przygotowujemy koncepcje architektoniczne i pełną analizę planowanej inwestycji;
– przygotowujemy inwentaryzacje budowlane jako materiał wyjściowy dla projektowanych inwestycji lub w celach zweryfikowania i udokumentowania stanu faktycznego zarządzanej nieruchomości;
– przy projektach przejmujemy odpowiedzialność za proces uzgodnieniowy, wyręczając naszych klientów podczas długiego, biurokratycznego procesu zatwierdzeń;
– przygotowujemy dokumentację kosztorysową dla procedur przetargowych;
– wykonujemy ekspertyzy techniczne

Nasza pracownia posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji oraz zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi projektami i współpracy.

Dane firmy 

adres siedziby:
ul. Jana Kilińskiego 11 m.2
Oleśnica, 56 – 400

adres pracowni:
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 Wrocław

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000347679
wysokość kapitału zakładowego: 150 000,00zł

NIP PL 8971759016
REGON 021176458

Kontakt

www.dompp.pl/kontakt

logo