PROJEKT GOTOWY

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

 • część opisowa projektu architektoniczno – budowlanego
 • analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
 • rysunki elewacji z opisem materiałów wykończeniowych
 • rzuty kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje wraz z opisem przegród budowlanych

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

 • część opisowa projektu technicznego architektury
 • uszczegółowione rysunki elewacji z opisem materiałów wykończeniowych
 • uszczegółowione rzuty kondygnacji
 • rzut dachu
 • uszczegółowione przekroje wraz z opisem przegród budowlanych
 • zestawienie stolarki okiennej

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

 • część opisowa projektu technicznego konstrukcji
 • rzut ław fundamentowych/płyty fundamentowej z zestawieniem stali zbrojeniowej
 • rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych w technologii opracowania projektu
 • zestawienie stali zbrojeniowej dla budynku oraz poszczególnych elementów
 • zestawienie drewna konstrukcyjnego
 • zestawienie materiałów konstrukcyjnych dla technologii budowy, w której został opracowany projekt (dotyczy wybranych projektów w technologiach prefabrykowanych) 

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku
 • instalacja wodociągowo – kanalizacyjna:
 • opis techniczny;
 • rzuty kondygnacji – instalacja wodociągowo – kanalizacyjna
 • instalacja centralnego ogrzewania:
 • opis techniczny;
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja centralnego ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym, rozstawem rur zapotrzebowaniem pomieszczenia na energię cieplną oraz rozmieszczeniem grzejników c.o. w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 
 • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (w standardzie dokumentacji):
 • opis techniczny;
 • projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z trasami instalacji oraz rozmieszczeniem anemostatów oraz wydajnością nawiewu / wywiewu

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • część opisowa projektu technicznego instalacji elektrycznych;
 • schemat rozdzielnicy głównej
 • rzut fundamentów – instalacja uziemienia odgromowego
 • rzuty kondygnacji z instalacją elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych
 • rzut dachu – instalacja odgromowa