MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Zawartość projektu

PROJEKT BUDOWLANY

ILOŚĆ

pięć egzemplarzy, w tym :

 • cztery egzemplarze wymagane jako załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę
 • jeden egzemplarz dla inwestora

ZAWARTOŚĆ

część opisowa wielobranżowa

 • szczegółowy opis techniczny dla wszystkich branż tj: architektury, konstrukcji z podstawowymi wynikami obliczeń statycznych, instalacji sanitarnych z bilansem zapotrzebowania na media, instalacji elektrycznych z bilansem zapotrzebowania w energie elektryczną;
 • oświadczenie głównego projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

część rysunkowa – architektura

  • rysunki elewacji, skala rysunków 1:100;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji, skala rysunków 1:50;
  • przekroje wraz z opisem przegród budowlanych, skala rysunków 1:50;
  • zestawienie stolarki okiennej;
  • charakterystyczne detale architektonicznej, skala rysunków 1:10, 1:20;

część rysunkowa – konstrukcja

  • rzut fundamentów wraz z zestawieniem stali [rysunek wymaga ADAPTACJI DO WARUNKÓW LOKALNYCH, szczegóły: https://dompp.pl/adaptacja-projektu/], skala rysunku 1:100;
  • rzut elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, skala rysunków 1:100;
  • rysunki wykonawcze elementów żelbetowych monolitycznych [np.: słupy, nadproża, podciągi, wieńce, trzpienie] wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej, skala rysunków 1:20 lub 1:25;

część rysunkowa – instalacje sanitarne

  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji sanitarnych: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu dla aranżacji wnętrz przedstawionej w części architektonicznej [rysunki wymagają ADAPTACJI DO WARUNKÓW LOKALNYCH, szczegóły: https://dompp.pl/adaptacja-projektu/], skala rysunków 1:100;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [zaproponowany wariant instalacji rekuperacji, w celu realizacji należy skontaktować się z wybraną firmą wykonawczą, która opracuje dla Państwa projekt wykonawczy dostosowany do Państwa potrzeb];

część rysunkowa – instalacje elektryczne 

  • schemat tablicy bezpiecznikowej;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla aranżacji wnętrz przedstawionej w części architektonicznej [rysunki wymagają ADAPTACJI DO WARUNKÓW LOKALNYCH, szczegóły: https://dompp.pl/adaptacja-projektu/], skala rysunków 1:100;
  • rzut dachu z rozmieszczeniem instalacji odgromowej, skala rysunku 1:100.

DODATKI

 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dołączana do opisu technicznego [niedostępna dla projektów domów letniskowych];
 • bezpłatna zgoda na zmiany adaptacyjne [szczegóły: https://dompp.pl/adaptacja-projektu/];
 • komplet uprawnień projektowych projektantów budynku oraz zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych;
 • kosztorys inwestorski [dostępny na zamówienie – koszt : 350zł netto/430,50zł brutto przy zamówieniu projektu];
 • firmowa walizka na projekt i dokumentację związaną z budową domu.