PROJEKT INDYWIDUALNY
(projekt na zamówienie)
czy
PROJEKT POWTARZALNY
(projekt gotowy)?

To jedno z pierwszych pytań pojawiających się po podjęciu decyzji o budowie domu. Większość Inwestorów, sugerując się rozmowami z przyjaciółmi czy dużą dostępnością katalogów z projektami gotowymi w internecie decyduje się na wybór jednego z wielu tysięcy dostępnych projektów. Wybór ten zazwyczaj oparty jest na wrażeniach stylistycznych, analizie układu funkcjonalnego oraz oszacowania orientacyjnego budżetu. Finalnie Inwestor otrzymuje gotową dokumentację,która wymaga spersonalizowania do własnego stylu życia, działki i prawa miejscowego.Projekt indywidualny natomiast to twór zupełnie inny.Jego opracowanie zaczyna się od czystej kartki, zapełnianej wspólnymi siłami Inwestorów oraz architekta, który mając na uwadze potrzeby, gust oraz możliwości Inwestorów, proponuje i dobiera rozwiązanie odpowiednie do konkretnej inwestycj

PROJEKT INDYWIDUALNY
zalety

UWZGLĘDNIENIE POTRZEB
Architekt po wielu rozmowach i przeprowadzonej analizie potrzeb Inwestora ma możliwość dopasowania ilości, rozmiaru oraz rozmieszczenia pomieszczeń w zależności od stylu życia, ilości członków rodziny, wybranej stylistyki czy posiadanej działki.

UWYDATNIENIE WALORÓW DZIAŁKI
Układ funkcjonalny pomieszczeń, rozmieszczenie okien czy zagospodarowanie działki może zostać w pełni dopasowane do posiadanej działki, jej otoczenia i walorów widokowych.

ODPOWIEDNIE NASŁONECZNIENIE DOMU
Projekt indywidualny uwzględnia orientację domu względem kierunków świata, pozwala Słońcu podążać za domownikami, dbając o odpowiednie nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, takich jak sypialnie, pokoje dziecinne czy strefę dzienną, jednocześnie ograniczając przegrzewanie się pomieszczeń.

NIEPOWTARZALNOŚĆ
Projekt indywidualny domu, powstając od zera, staje się unikatowy na tle tysięcy podobnych domów opracowanych na podstawie projektów gotowych.

TECHNOLOGIA BUDOWY
Technologia budowy domu na etapie projektowania zostaje dopasowana do preferencji Inwestorów, lokalnych uwarunkowań, zawierając rozwiązania dostosowane do aktualnej dostępności i stosowane w danej lokalizacji.

KOMPLETNOŚĆ DOKUMENTACJI
Projekt indywidualny jest dokumentacją kompletną, uzyskującą przez nas decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zawiera wszelkie niezbędne elementy i opracowania wymagane do prowadzenia budowy bez zlecania żadnych dodatkowych dokumentacji czy adaptacji jak w przypadku projektów gotowych. Wybierając projekt indywidualny wybierają Państwo również wygodę i oszczędność czasu – nasza pracownia zajmuje się kompleksową obsługą formalno – prawną inwestycji, uzyskując w trakcie opracowania projektu wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak pozwolenia wodnoprawne, warunki techniczne przyłączenia do sieci, uzgodnienia lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej czy uzgodnienia konserwatorskie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Decydując się na projekt indywidualny mają Państwo dostęp do wiedzy i doświadczenia architekta z wieloletnią praktyką w branży, zarówno na etapie opracowania projektu, jak i w trakcie budowy.

KONTROLA BUDŻETU
Budżet przeznaczony na budowę przyszłego domu jest jednym z najważniejszych elementów branych pod uwagę przy jego projektowaniu. Określa zarówno jego wielkość, jak i zastosowane rozwiązania – materiały elewacyjne, wielkość stolarki okiennej, technologię budowy czy zastosowane systemy.

Projektując indywidualnie dom, Inwestor wraz z architektem mają pełny nadzór nad kosztami jego budowy, które można określać już na etapie koncepcyjnym wyceniając poszczególne elementy budynku, jak stolarkę czy elewacje, a następnie je korygować bez żadnego uszczerbku dla dokumentacji – w końcu ona dopiero powstaje, w przeciwieństwie do zmian w projekcie gotowym, które zazwyczaj powodują konieczność angażowania projektantów i wymagają kolejnych opracowań.

PROJEKT INDYWIDUALNY
dla kogo?

Dla każdego, po prostu. Projekt indywidualny jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy mają już ukształtowaną wizję przyszłych 'czterech kątów’ i chcą, aby po wybudowaniu były domem unikalnym, oryginalnym oraz dokładnie dopasowanym do ich potrzeb. Projekt indywidualny jest również polecany Inwestorom, którzy nawet po lekturze setek artykułów i przejrzeniu tysięcy projektów dalej nie do końca wiedzą czego oczekują. W takim przypadku doświadczony architekt z pewnością nakieruje na dobre tory i zaproponuje, a później nakreśli odpowiednie dla Państwa rozwiązania.

PROJEKT INDYWIDUALNY

ETAPY WSPÓŁPRACY

etap wstępny

Współpraca przy projekcie indywidualnym rozpoczyna się ukształtowaniem wizji przyszłego domu. Do tego bardzo przydatne są zdjęcia, wizualizacje i rozwiązania znalezione w Internecie i zebrane razem w tzw. ?katalogu inspiracji?, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa gustu i oczekiwań. Również w tym celu prosimy Państwa o orientacyjne określenie ilości i metrażu pomieszczeń oraz wskazanie pożądanych w domu technologii.

Po omówieniu Państwa oczekiwań, możliwości oraz zapoznaniu się z działką, przedstawiamy ofertę cenową oraz w przypadku jej zaakceptowania, przygotowujemy umowę o prace projektowe.

etap koncepcyjny

6 – 12 tygodni

Kolejnym etapem, po porozumieniu odnośnie kosztów i zakresu projektu oraz podpisaniu umowy o prace projektowe, jest etap koncepcyjny projektu indywidualnego. W jego trakcie ustalana jest bryła budynku, rozkład pomieszczeń oraz wstępne założenia materiałowe. W przypadku braku akceptacji wszystkich założeń koncepcji, zgodnie z umową, Inwestor ma prawo do zgłaszania poprawek w projekcie, na podstawie których aktualizowana jest przedstawiona koncepcja lub opracowywana nowa.

W zakresie prac również są przewidziane uproszczone wizualizacje bryły budynku. Etap ten trwa do pełnego zaakceptowania wszystkich rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych.

etap projektu
architektoniczno – budowlanego

3 – 4 tygodnie

Po zakończonym etapie koncepcyjnym projektu indywidualnego i finalnym zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej wykonywany jest przez nas projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania działki. Na tym etapie projekt jest opracowywany przez architekta, konstruktora, projektanta instalacji sanitarnych oraz projektanta instalacji elektrycznych.
Następnie część architektoniczno – budowlana wraz z projektem zagospodarowania działki po ich zaakceptowaniu przez Państwa stanowią załącznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego urzędu.

https://www.traditionrolex.com/41

etap projektów technicznych

6-8 tygodni

W trakcie procedowania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowywane są przez nas projekty techniczne:
– architektury
– konstrukcji
– instalacji sanitarnych
– instalacji elektrycznych

finalizacja

2 – 3 tygodnie

Po zakończeniu opracowywania projektów technicznych oraz ich zaakceptowaniu przez Inwestorów, rozpoczynane są prace nad ostatecznych kosztorysem inwestorskim wraz z przedmiarami robót oraz finalnymi wizualizacjami budynku.

FORMALNOŚCI

PEŁNA OBSŁUGA FORMALNA INWESTYCJI

W trakcie trwania współpracy, dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, zajmujemy się pełną obsługą formalności związanych z budową domu, między innymi uzyskaniem:
– decyzji o warunkach zabudowy,
– warunków technicznych przyłączenia mediów,
– decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,
– decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
– uzgodnień konserwatorskich,
– decyzji o pozwoleniu na budowę,
– innych decyzji wymaganych przez prawo miejscowe.

PROJEKT INDYWIDUALNY

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

 • część opisowa projektu zagospodarowania działki
 • rysunek zagospodarowania działki
 • rysunek analizy oddziaływania budynku
 • część opisowa projektu architektoniczno – budowlanego
 • analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
 • rysunki elewacji z opisem materiałów wykończeniowych
 • rzuty kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje wraz z opisem przegród budowlanych

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

 • część opisowa projektu technicznego architektury
 • uszczegółowione rysunki elewacji z opisem materiałów wykończeniowych
 • uszczegółowione rzuty kondygnacji
 • rzut dachu
 • uszczegółowione przekroje wraz z opisem przegród budowlanych
 • zestawienie stolarki okiennej
 • rysunki detali architektonicznych

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

 • część opisowa projektu technicznego konstrukcji
 • rzut ław fundamentowych/płyty fundamentowej z zestawieniem stali zbrojeniowej
 • rysunki wykonawcze elementów konstrukcyjnych w wybranej technologii
 • zestawienie stali zbrojeniowej dla budynku oraz poszczególnych elementów
 • zestawienie drewna konstrukcyjnego
 • zestawienie materiałów konstrukcyjnych dla wybranej technologii budowy

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku
 • instalacja wodociągowo – kanalizacyjna:
 • opis techniczny;
 • rzuty kondygnacji – instalacja wodociągowo – kanalizacyjna
 • instalacja centralnego ogrzewania:
 • opis techniczny;
 • rzuty poszczególnych kondygnacji – instalacja centralnego ogrzewania z ogrzewaniem podłogowym, rozstawem rur zapotrzebowaniem pomieszczenia na energię cieplną oraz rozmieszczeniem grzejników c.o. w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
 • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:
 • opis techniczny;
 • projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z trasami instalacji oraz rozmieszczeniem anemostatów oraz wydajnością nawiewu / wywiewu

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 • część opisowa projektu technicznego instalacji elektrycznych;
 • schemat rozdzielnicy głównej
 • rzut fundamentów – instalacja uziemienia odgromowego
 • rzuty kondygnacji z instalacją elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych
 • rzut dachu – instalacja odgromowa

MATERIAŁY DODATKOWE

 • szczegółowy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz zestawieniem materiałów;
 • fotorealistyczne wizualizacje budynku

PROJEKT INDYWIDUALNY – FORMULARZ

Prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza stanowiącego podstawę do przygotowania wstępnej wyceny prac projektowych.


DANE INWESTORA
Imię i nazwiskoTelefonE-mailDziałkaMiejscowość
PROGRAM FUNKCJONALNY
STREFA WEJŚCIOWA
PrzedsionekGarderobaToaletaGarażKomunikacja
STREFA DZIENNA
SalonJadalniaKuchniaGabinetTaras
STREFA PRYWATNA
Sypialnia główna+ Łazienka+ GarderobaPokój 1Pokój 2
Pokój 3Łazienka wspólna
POMIESZCZENIA POMOCNICZE
KotłowniaŹródło ogrzewaniaSpiżarniaPralniaPom. gospod.
UWAGI DODATKOWE
POSIADANE DOKUMENTY
 Decyzja o warunkach zabudowy
 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Mapa do celów opiniodawczych/projektowych
 Inne

W przypadku posiadania katalogu zdjęć z inspiracjami prosimy o wysłanie ich mailem na adres biuro@dompp.pl po wypełnieniu powyższego formularza, w temacie wiadomości wpisać Imię i nazwisko.
Przedstawiona na podstawie powyższego formularza wycena prac projektowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U.2003.153.1503 ze zm] oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Majchrzak PP Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do potwierdzenia telefonicznego złożonego zapytania o wycenę projektu oraz danych w nim zawartych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Majchrzak PP Sp. z o. o. przysługuje prawo do anulowania zapytania w terminie 5 dni liczonych od daty otrzymania zapytania.