MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

[Formularz projektu indywidualnego stanowiącego podstawę do wyceny prac projektowych na dole strony]

Projekt indywidualny (projekt na zamówienie) czy powtarzalny?

Rzetelny projekt indywidualny w 99% przypadków będzie lepszy od zaadaptowanego projektu typowego.
Jest sporządzony pod wymagania konkretnego inwestora, zawiera rozwiązania funkcjonalne i estetykę dostosowaną do konkretnego inwestora, a poziom szczegółowości pozwala zaoszczędzić na etapie budowy wielokrotność jego ceny.
Oczywiście, dla wielu z Państwa projekt powtarzalny może okazać się rozwiązaniem wystarczającym, w gąszczu projektów dostępnych w internecie może znaleźć się taki, który będzie się podobać i odpowiadać wymaganiom, ewentualnie po kilku nieznacznych poprawkach.
Projekt powtarzalny jest również rozwiązaniem szybszym i często tańszym (choć zazwyczaj jedynie na etapie planowania inwestycji) niż projektowanie od podstaw.
Nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „Indywidualny czy powtarzalny?”, ponieważ każdy przypadek jest inny, a w kraju mamy mnóstwo zadowolonych użytkowników domów wybudowanych na podstawie obu rodzajów projektów,

Projekt indywidualny – dla kogo?

Dla każdego, po prostu.
Projekt indywidualny jest odpowiedni dla Inwestorów, którzy mają już ukształtowaną wizję przyszłych 'czterech kątów’ i chcą, aby po wybudowaniu były domem unikalnym, oryginalnym oraz dokładnie dopasowanym do ich potrzeb.
Projekt indywidualny jest również polecany Inwestorom, którzy nawet po lekturze setek artykułów i przejrzeniu tysięcy projektów dalej nie do końca wiedzą czego oczekują. W takim przypadku doświadczony architekt z pewnością nakieruje na dobre tory i zaproponuje, a później nakreśli odpowiednie dla Państwa rozwiązania.

Projekt indywidualny krok po kroku

Etap wstępny

Współpraca przy projekcie indywidualnym rozpoczyna się ukształtowaniem wizji przyszłego domu. Do tego bardzo przydatne są zdjęcia, wizualizacje i rozwiązania znalezione w Internecie i zebrane razem w tzw. „katalogu inspiracji”, dzięki któremu jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa gustu i oczekiwań. Również w tym celu prosimy Państwa o orientacyjne określenie ilości i metrażu pomieszczeń – (formularz „Projekt indywidualny” na dole strony), który jednocześnie stanowi podstawę do wstępnej wyceny prac projektowych.

Etap koncepcyjny

Kolejnym etapem, po porozumieniu odnośnie zakresu projektu oraz podpisaniu umowy o prace projektowe, jest etap koncepcyjny projektu indywidualnego. W jego trakcie ustalana jest bryła budynku, rozkład pomieszczeń oraz wstępne założenia materiałowe. W przypadku braku akceptacji wszystkich założeń koncepcji, zgodnie z umową, Inwestor ma prawo do zgłaszania poprawek w projekcie, na podstawie których aktualizowana jest przedstawiona koncepcja lub opracowywana nowa. W zakresie prac również są przewidziane uproszczone wizualizacje bryły.

Etap projektowy

Po zakończonym etapie koncepcyjnym projektu indywidualnego i finalnym zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej wykonywany jest przez nas projekt budowlano – wykonawczy oraz projekt zagospodarowania działki.

W jego zakres wchodzi :

część opisowa wielobranżowa

 • szczegółowy opis techniczny dla wszystkich branż tj: architektury, konstrukcji z podstawowymi wynikami obliczeń statycznych, instalacji sanitarnych z bilansem zapotrzebowania na media, instalacji elektrycznych z bilansem zapotrzebowania w energie elektryczną;
 • oświadczenie głównego projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

część rysunkowa – architektura

  • rysunki elewacji, skala rysunków 1:100;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji, skala rysunków 1:50;
  • uszczegółowione przekroje wraz z opisem przegród budowlanych, skala rysunków 1:50;
  • zestawienie stolarki okiennej;
  • charakterystyczne detale architektonicznej, skala rysunków 1:10, 1:20;

część rysunkowa – konstrukcja

  • rzut fundamentów wraz z zestawieniem stali, skala rysunku 1:100;
  • rzut elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, skala rysunków 1:100;
  • rysunki wykonawcze elementów żelbetowych monolitycznych [np.: słupy, nadproża, podciągi, wieńce, trzpienie] wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej, skala rysunków 1:20 lub 1:25;

część rysunkowa – instalacje sanitarne

  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji sanitarnych: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazu dla aranżacji wnętrz przedstawionej w części architektonicznej, skala rysunków 1:100;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [zaproponowany wariant instalacji rekuperacji, w celu realizacji należy skontaktować się z wybraną firmą wykonawczą, która opracuje dla Państwa projekt wykonawczy dostosowany do Państwa potrzeb];
  • rozwinięcia i profile instalacji, skala rysunków 1:100;

część rysunkowa – instalacje elektryczne 

  • schemat tablicy bezpiecznikowej;
  • rzuty poszczególnych kondygnacji z rozmieszczeniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla aranżacji wnętrz przedstawionej w części architektonicznej, skala rysunków 1:100;
  • rzut dachu z rozmieszczeniem instalacji odgromowej, skala rysunku 1:100.

dodatki

 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dołączana do opisu technicznego;
 • komplet uprawnień projektowych projektantów budynku oraz zaświadczenia o przynależności do właściwych izb zawodowych;
 • kosztorys inwestorski z przedmiarem robót;
 • wizualizacje zewnętrzne budynku;
 • uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień, opracowań, warunków technicznych przyłączy do sieci oraz decyzji lokalizacyjnej zjazdu z drogi publicznej
 • firmowa walizka na projekt i dokumentację związaną z budową domu.

Pozwolenie na budowę

Po zakończeniu prac nad projektem budowlano – wykonawczym, cztery egzemplarze projektu wysyłane są przez nas do właściwego urzędu wraz z niezbędnymi dokumentami i wnioskiem o pozwolenie na budowę. Również na tym etapie wyręczamy Inwestorów i dzięki udzielonemu pełnomocnictwu, dopełniamy wszystkich formalności w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytania, sugestie? Zapraszamy do kontaktu

Majchrzak Pracownia Projektowa sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 11/2
56-400 Oleśnica
pracownia:
ul. Krzemieniecka 60a
54-613 Wrocław

https://dompp.pl/kontakt

Projekt indywidualny – formularz

Prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza stanowiącego podstawę do przygotowania wstępnej wyceny prac projektowych.  DANE INWESTORA
  Imię i nazwiskoTelefonE-mailDziałkaMiejscowość
  PROGRAM FUNKCJONALNY
  STREFA WEJŚCIOWA
  PrzedsionekGarderobaToaletaGarażKomunikacja
  STREFA DZIENNA
  SalonJadalniaKuchniaGabinetTaras
  STREFA PRYWATNA
  Sypialnia główna+ Łazienka+ GarderobaPokój 1Pokój 2
  Pokój 3Łazienka wspólna
  POMIESZCZENIA POMOCNICZE
  KotłowniaŹródło ogrzewaniaSpiżarniaPralniaPom. gospod.
  UWAGI DODATKOWE
  POSIADANE DOKUMENTY
   Decyzja o warunkach zabudowy
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Mapa do celów opiniodawczych/projektowych
   Inne

  W przypadku posiadania katalogu zdjęć z inspiracjami prosimy o wysłanie ich mailem na adres biuro@dompp.pl po wypełnieniu powyższego formularza, w temacie wiadomości wpisać Imię i nazwisko.
  Przedstawiona na podstawie powyższego formularza wycena prac projektowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Dz.U.2003.153.1503 ze zm] oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  Majchrzak PP Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do potwierdzenia telefonicznego złożonego zapytania o wycenę projektu oraz danych w nim zawartych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Majchrzak PP Sp. z o. o. przysługuje prawo do anulowania zapytania w terminie 5 dni liczonych od daty otrzymania zapytania.