MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Uchylone Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r.

W związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. [w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków] wstrzymane zostało wydawanie wszelkich decyzji administracyjnych przez Konserwatorów Zabytków, zarówno miejskich, jak i wojewódzkich. 

Co to oznacza dla Inwestorów? 

W praktyce taka sytuacja oznacza brak możliwości uzyskania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej dotyczącej prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

W przypadku planowania budowy domu jednorodzinnego i nałożenia przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Warunki Zabudowy lub objęcie obiektu/terenu ochroną konserwatorską, konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie prac, nie zostanie ona wydana do momentu wejścia w życie nowego Rozporządzenia. Kiedy to się stanie? Nie wiadomo, wciąż brak informacji o konkretnym terminie.