Tag: regulamin sprzedaży

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU PROJEKTÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ DomPP.PL 1.0. DEFINICJE 1.1. SPRZEDAJĄCY MAJCHRZAK Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: Oleśnica, 56-400, ul. Jana Kilińskiego 11 lok. 2 jednostka rejestrowa: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000347679; NIP 8971759016  REGON 021176458 1.2. SERWIS adres URL: https://dompp.pl […]

Czytaj więcej