MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Projekty domów piętrowych to projekty gotowe, które wciąż zyskują na popularności, ze względu na coraz większe zainteresowanie inwestorów chęcią stworzenia intensywnej zabudowy, jednak pozbawionej klimatycznych, choć problematycznych w użytkowaniu skosów dachu w przestrzeni poddasza.
Projekty domów piętrowych przede wszystkim pozwalają na swobodną aranżację piętra. Dzięki pełnej wysokości kondygnacji, nie sprawia problemu zaplanowanie układu funkcjonalnego czy ustawienie mebli. Kolejną korzyścią takiego rozwiązania jest dobre naświetlenie pomieszczeń obu kondygnacji dzięki braku konieczności stosowania okien połaciowych. Wśród zalet domów piętrowych z pewnością możemy wymienić również przestrzeń poddasza nieużytkowego, która tworzy się w przypadku chęci lub konieczności wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy stosowania dachów spadzistych.
Niestety, realizacja projektów piętrowych jest często utrudniona przez zapisy wspomnianego MPZP lub decyzji WZ. W wielu przypadkach występują w nich zapisy o maksymalnej wysokości kalenicy dachu [przez którą istnieje konieczność obniżania ścianki kolankowej] lub maksymalnej wysokości elewacji frontowej [do okapu] lub maksymalnej wysokości do okapu.