MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Co zawiera projekt wykonawczy?

Po co mi projekt wykonawczy? Czy to się w ogóle opłaca? Te pytania zadaje sobie wielu inwestorów na etapie planowania inwestycji. W niniejszym artykule postaramy się na nie odpowiedzieć.

Czym jest projekt wykonawczy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego :

§5.1 : 

„Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych”

§5.2 : 

Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.

§5.3 : 

Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą:

1) przygotowania terenu pod budowę;

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

W skrócie, projekt wykonawczy jest rozwinięciem projektu architektoniczno-budowlanego o bardziej precyzyjne informacje i rysunki. Każdy element konstrukcji jest dokładnie zwymiarowany, rysunki detali są w większej skali, zestawienia materiałów dokładniejsze. Wszystko po to, żeby na budowie nie było wątpliwości jak zrealizować dany element, nie pozostawić miejsca do popisu dla pseudofachowców i mieć podkładkę do ewentualnych reklamacji.

Projekt wykonawczy architektury zawiera uszczegółowione rzuty kondygnacji, zazwyczaj w skali 1:50 (w PB skala 1:100), rzuty detali (w zależności od elementu skala 1:25 – 1:5), szczegółowe rysunki więźby i zestawienia jej materiałów, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, uszczegółowione rysunki elewacji z opisem materiałów.

Jest to bardzo istotne w szczególności w wypadku stosowania nietypowych rozwiązań architektonicznych, materiałowych bądź konstrukcyjnych, których wykonawca budynku może nie znać, a lepiej nie pozostawiać miejsca na improwizację.

Projekt wykonawczy konstrukcji jest najistotniejszym elementem projektu wykonawczego. PB zawiera jedynie obliczenia statyczne i opis elementów konstrukcyjnych wraz z rysunkami ich umiejscowienia. Zamawiając projekt wykonawczy możemy oczekiwać kompletu rysunków i opisów koniecznych do realizacji elementów konstrukcyjnych, zarówno stalowych, jak i żelbetowych. Zestawienia stali, rozmieszczenie i gięcie prętów do umieszczenia w betonie – wszystko obliczone i rozrysowane specjalnie na potrzeby tej konkretnej budowy.

Unikamy dzięki temu zarówno sytuacji niebezpiecznych, do których prowadzi zastosowanie elementów o zbyt małej nośności lub niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i niepotrzebnych kosztów, spowodowanymi zastosowaniem zbyt dużej ilości stali zbrojeniowej, betonu o wysokiej wytrzymałości w miejscach, które go nie wymagają lub niewłaściwych rozwiązań, co może potęgować nakłady pracy.

Projekty wykonawcze branżowe (sanitarne, elektryczne) również składają się z rysunków kondygnacji, przekrojów budynku, przy bardziej skomplikowanych budowlach schematów aksonometrycznych instalacji (odsyłamy do Google 🙂 ) i mają na celu doprecyzowanie wykonania elementów zawartych w projekcie, co również wpływa korzystnie na późniejszą wygodę, bezpieczeństwo i ekonomikę użytkowania.

Po co mi projekt wykonawczy?

  • bezpieczeństwo konstrukcji – dzięki projektowi wykonawczemu wykonawca wie jak dokładnie powinien zostać zrealizowany każdy element nośny budynku, określone są materiały elementów, ich łączenia, zestawienia, nośności;
  • estetyka budynku i wygoda użytkowania – projekt wykonawczy precyzuje jakie materiały mają być użyte do wykończenia zarówno elewacji, jak i wnętrza domu. Nie ma miejsca na własną inwencję twórczą wykonawców;
  • ograniczenie kosztów budowy – dzięki pełnym zestawieniom materiałów mamy możliwość precyzyjnego określenia ilości materiałów budowlanych i wykończeniowych, przez co nie grozi nam ich „nadmierne zużycie w stosunku do oczekiwań”. Dodatkowo, na podstawie PW, część elementów może zostać wykonana w zakładach prefabrykacji, co korzystnie wpływa na czas i koszty ich wykonania.
  • podkładka pod rozliczenia z wykonawcami – projekt wykonawczy określa dokładnie jak dom ma zostać wybudowany, w jakiej technologii, jakie ilości materiałów mają zostać użyte i gdzie zamontowane.

A koszty projektu wykonawczego?

Zazwyczaj cena projektu wykonawczego domu jednorodzinnego wynosi ok. 2/3 ceny projektu budowlanego. Biorąc pod uwagę koszty związane z błędami wykonawczymi, niewłaściwym montażem elementów konstrukcyjnych, wadliwym zrealizowaniem instalacji, projektu wykonawczego wydaje się być do zaakceptowania, a uniknięcie wielogodzinnych dyskusji pt. „te schody miały być inaczej zrobione”, „dlaczego balkon nie ma spadku” i „wydaje mi się, że ścianka kolankowa powinna być wzmacniana” wydaje się być bezcennym 🙂

Czyli projekt wykonawczy jest konieczny?

Konieczny – nie. Pomocny – jak najbardziej. W przypadku dużego zaufania do ekipy budowlanej, mającej doświadczenie w realizacji domów jednorodzinnych, może okazać się, że projekt wykonawczy jest zbędny, a ekipa bezproblemowo poradzi sobie z budową.

Konieczny czy nie, zawsze warto najpierw porozmawiać zarówno z architektem nad sensem wykonywania PW, jak i z wykonawcą czy wolałby taki projekt otrzymać (jeżeli odpowie, że tak – zaplusuje 🙂 )

Pytania, wątpliwości, sugestie?

Zapraszamy do kontaktu lub komentowania 🙂